Hannes Olof Gösta Alfvén

Royal Institute of Technology, Stockholm

Nobelpriset - Fysik 1970

Motivering
för grundläggande insatser och upptäckter inom magnetohydrodynamiken med fruktbärande tillämpningar inom olika områden av plasmafysiken