H David Politzer

California Institute of Technology (Caltech), Pasadena CA, USA

Nobelpriset - Fysik 2004

Motivering

”för upptäckten av asymptotisk frihet i teorin för den starka växelverkan”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information