Gustav Ludwig Hertz

Halle University

Nobelpriset - Fysik 1925

Motivering
med anledning av deras upptäckt av lagarna för stöten mellan en elektron och en atom