Guido W. Imbens

Stanford University, USA

Ekonomipriset 2021

Motivering

”för deras metodologiska bidrag till analysen av kausala samband”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information