Giorgio Parisi

Sapienza University of Rome, Italy

Nobelpriset - Fysik 2021

Motivering

”för upptäckten av hur oordning och fluktuationer samverkar i fysikaliska system från atomära till planetära skalor”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information