Giorgio Parisi

Sapienza University of Rome, Italy

Nobelpriset - Fysik 2021

Motivering
”för upptäckten av hur oordning och fluktuationer samverkar i fysikaliska system från atomära till planetära skalor”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information