Gerhard Ertl

Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin, Tyskland

Nobelpriset - Kemi 2007

Motivering
”för hans studier av kemiska processer på fasta ytor”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information