Gérard Mourou

École Polytechnique, Palaiseau, France & University of Michigan, Ann Arbor, USA

Nobelpriset - Fysik 2018

Motivering

”för deras metod att alstra högintensiva, ultrakorta optiska pulser”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information