Gerard Debreu

University of California, Berkeley, CA

Ekonomipriset 1983

Motivering
för införandet av nya analytiska metoder i nationalekonomisk teori och för en rigorös omformulering av teorin för allmän jämvikt