George Porter

The Royal Institution, London

Nobelpriset - Kemi 1967

Motivering
för deras undersökningar av ytterst snabba kemiska reaktioner genom jämviktsstörning med kortvariga energipulser