George De Hevesy

Stockholm University, Sweden

Nobelpriset - Kemi 1943

Motivering
för hans arbeten över isotopers användning som indikatorer vid studiet av kemiska processer