George A Akerlof

University of California at Berkely

Ekonomipriset 2001

Motivering
"för deras analys av marknader med assymetrisk informations".
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information