Geoffrey Wilkinson

Imperial College, London

Nobelpriset - Kemi 1973

Motivering
för deras var för sig utförda pionjärarbeten över de metallorganiska så kallade sandwichföreningarnas kemi