Gary S Becker

University of Chicago, Chicago, IL

Ekonomipriset 1992

Motivering
för att ha vidgat tillämpningen av mikroekonomisk analys till att gälla ett brett område av individers beteenden och relationer, även utanför marknaden