Gabriel Lippmann

Sorbonne University, Paris

Nobelpriset - Fysik 1908

Motivering
för hans på interferensfenomenet grundade metod att fotografiskt återgiva färger