Frits (Frederik) Zernike

Groningen University

Nobelpriset - Fysik 1953

Motivering
för den av honom angivna faskontrastmetoden, särskilt för hans uppfinning av faskontrastmikroskopet