Friedrich Bergius

Heidelberg University and I.G. Farbenindustrie A.G., Mannheim-Rheinau

Nobelpriset - Kemi 1931

Motivering
för deras förtjänster om kemiska högtrycksmetoders uppkomst och utveckling