Friedrich August von Hayek

Ekonomipriset 1974

Motivering
för deras pionjärarbete inom penning- och konjunkturteori samt deras inträngande analys av det ömsesidiga beroendet mellan ekonomiska, sociala och institutionella förhållanden