Frédéric Joliot

Institut du Radium, Paris

Nobelpriset - Kemi 1935

Motivering

såsom ett erkännande för deras gemensamt utförda syntes av nya radioaktiva grundämnen