Fred Ramsdell

Parker Institute for Cancer Immunotherapy, San Francisco, CA, USA

Crafoordpriset - Polyartrit 2017

Motivering
“för deras upptäckter rörande regulatoriska T-celler som motverkar skadliga immunreaktioner vid artrit och andra autoimmuna sjukdomar.”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information