Fred Hoyle

Bournemouth

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 1997

Motivering
”för pionjärinsatser vad gäller studiet av kärnprocesser i stjärnorna och stjärnornas utveckling”
Pressmeddelande