Frank Wilczek

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge MA, USA

Nobelpriset - Fysik 2004

Motivering
”för upptäckten av asymptotisk frihet i teorin för den starka växelverkan”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information