Francis William Aston

Cambridge University

Nobelpriset - Kemi 1922

Motivering
för hans medelst masspektrografen gjorda upptäckt av ett stort antal ej radioaktiva grundämnens isotopiförhållanden samt av den s.k. heltalslagen