Eugene Paul Wigner

Princeton University, Princeton, NJ

Nobelpriset - Fysik 1963

Motivering
för hans insatser inom teorien för atomkärnorna och elementarpartiklarna, särskilt genom upptäckten och tillämpningen av fundamentala symmetriprinciper