Erwin Schrödinger

Berlin University, Germany

Nobelpriset - Fysik 1933

Motivering
för upptäckandet av nya fruktbärande former av atomteorien