Eric A Cornell

JILA och National Institute of Standards and Technology (NIST), Boulder, Colorado

Nobelpriset - Fysik 2001

Motivering

"för uppnående av Bose-Einsteinkondensationen i förtunnande gaser av alkaliatomer samt för tidiga fundamentala studier av kondensatens egenskaper"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information