Enrico Fermi

Rome University

Nobelpriset - Fysik 1938

Motivering
för hans påvisande av nya radioaktiva grundämnen, framställda genom neutronbestrålning, och hans i anslutning därtill gjorda upptäckt av kärnreaktioner, åstadkomna genom långsamma neutroner