Elliott H Lieb

Princeton University, USA

Rolf Schockprisen - Matematik 2001

Motivering
För hans framgångsrika insatser inom matematik och fysik, särskilt för hans viktiga bidrag till den matematiska förståelsen av den kvantmekaniska flerkropparteorin och för hans arbeten om exakta lösningar i statistisk mekanik och kvantmekanik.
Pressmeddelande