Edwin E Salpeter

Cornell University

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 1997

Motivering
”för pionjärinsatser vad gäller studiet av kärnprocessorer i stjärnorna och stjärnornas utveckling”
Pressmeddelande