Edward N Lorenz

Massachusetts Institute of Technology

Crafoordpriset - Geovetenskaper 1983

Motivering

”för att på ett unikt sätt bidragit till en djupare förståelse av atmosfärens respektive havens storskaliga rörelser”

Pressmeddelande