David M Lee

Cornell University, Ithaca, NY

Nobelpriset - Fysik 1996

Motivering
för upptäckten av suprafluiditet i helium-3