David J. Wineland

National Institute of Standards and Technology (NIST) and University of Colorado Boulder, CO, USA

Nobelpriset - Fysik 2012

Motivering
”för banbrytande experimentella metoder som möjliggör mätning och styrning av enstaka kvantsystem”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information