David J. Thouless

University of Washington, Seattle, WA, USA

Nobelpriset - Fysik 2016

Motivering
”för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information