Daniel C Tsui

Princeton University, Princeton, NJ

Nobelpriset - Fysik 1998

Motivering
för deras upptäckt av en ny form av kvantvätska med fraktionellt laddade excitationer