Dana S Scott

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 1997

Motivering
För hans begreppsligt inriktade logiska arbeten, särskilt skapandet av domänteorin, vilken har gjort det möjligt att utvidga Tarskis semantiska paradigm till programmeringsspråk liksom att konstruera modeller för Currys kombinatoriska logik och Churchs lambdakalkyl.
Pressmeddelande