Clifford G Shull

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA

Nobelpriset - Fysik 1994

Motivering
för pionjärinsatser vid utvecklingen av neutronspridningsmetoder för studier av kondenserad materia; för utveckling av neutrondiffraktionstekniken