Claire Voisin

CNRS, Centre national de la recherche scientifique, Frankrike

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2024

Motivering

”för enastående bidrag till komplex och algebraisk geometri, däribland Hodge-teori, algebraiska cykler och hyperkähler-geometri”.

Pressmeddelande