Chen Ning Yang

Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, U.S.A.

Nobelpriset - Fysik 1957

Motivering
för deras djupgående undersökning av de s.k. paritetslagarna, vilken har lett till viktiga upptäckter rörande elementarpartiklarna