Charles J Pedersen

Du Pont, Wilmington, DE

Nobelpriset - Kemi 1987

Motivering

för deras utveckling och användning av molekyler med strukturspecifik växelverkan av hög selektivitet