Charles Edouard Guillaume

Bureau International des Poids et Mesures (International Bureau of Weights and Measures), Sèvres

Nobelpriset - Fysik 1920

Motivering
såsom ett erkännande av den förtjänst han genom upptäckten av nickelstållegeringarnas anomalier inlagt om precisionsfysiken