Charles Dinarello

University of Colorado School of Medicine, Denver, USA

Crafoordpriset - Polyartrit 2009

Motivering

”för sina pionjärinsatser vid isolering av interleukiner, samt bestämning av deras egenskaper och betydelse vid uppkomst av inflammatoriska sjukdomar”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information