Carl Bosch

Heidelberg University and I.G. Farbenindustrie A.G., Heidelberg

Nobelpriset - Kemi 1931

Motivering

för deras förtjänster om kemiska högtrycksmetoders uppkomst och utveckling