Brian P. Schmidt

Australian National University, Weston Creek, Australia

Nobelpriset - Fysik 2011

Motivering

”för upptäckten av universums accelererande expansion genom observationer av avlägsna supernovor”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information