Bertil Ohlin

Stockholm School of Economics

Ekonomipriset 1977

Motivering
för deras banbrytande arbeten inom teorin för internationell handel och internationella kapitalrörelser