Ben S. Bernanke

The Brookings Institution, Washington DC, USA

Ekonomipriset 2022

Motivering

”för forskning om banker och finanskriser”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information