Arthur Lewis

Princeton University, Princeton, NJ, U.S.A.

Ekonomipriset 1979

Motivering
för deras pionjärarbeten inom ekonomisk utvecklingsforskning med särskild hänsyn till u-ländernas problem