Arthur Leonard Schawlow

Stanford University, Stanford, CA

Nobelpriset - Fysik 1981

Motivering
för deras bidrag till utvecklingen av laserspektroskopien