Arthur Holly Compton

Chicago University

Nobelpriset - Fysik 1927

Motivering

för hans upptäckt av den efter honom benämnda effekten