Arthur Holly Compton

Chicago University

Nobelpriset - Fysik 1927

Motivering
för hans upptäckt av den efter honom benämnda effekten