Arne Wilhelm Kaurin Tiselius

Uppsala University

Nobelpriset - Kemi 1948

Motivering
för hans elektroforetiska och adsorptionsanalytiska arbeten, särskilt hans upptäckter rörande serumproteiners sammansatta natur