Anton Zeilinger

Universität Wien, Österrike och Österreichische Akademie der Wissenschaften

Nobelpriset - Fysik 2022

Motivering

”för experiment med sammanflätade fotoner som påvisat brott mot Bell-olikheter och banat väg för kvantinformationsvetenskap”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information