Andrew H. Knoll

Harvard University, Cambridge, MA, USA

Crafoordpriset - Geovetenskaper 2022

Motivering
”för grundläggande bidrag till vår förståelse av livets första tre miljarder år på jorden och samspelet mellan liv och den fysiska miljön genom tiderna”
Pressmeddelande